Mień

Mień

Mień (Lipnianka) – to prawobrzeżny dopływ Wisły, kończy swój bieg dokładnie naprzeciwko Nieszawy (704 km Wisły), w pobliżu funkcjonującej w tym miejscu przeprawy promowej.

Mień płynie przez urozmaicone geomorfologicznie tereny Pojezierze Dobrzyńskiego urozmaiconej rzeźbie terenu. Źródła Mieni biją w okolicy jeziora Likieckiego, na wysokości 137 m npm. W środkowym biegu Mień przepływa przez jeziora: Święte, Skępskie Małe i Skępskie Wielkie, dalej przez miasto Lipno, a w dolnym odcinku przez Kotlinę Toruńską. Długość rzeki – 53,5 km, średni spadek – 1,8‰.

Interesujący jest odcinek Mieni pomiędzy Żuchowem i Karnkowem – teren objęty ochroną rezerwatu przyrody Przełom Rzeki Mień, utworzonego w 2005 r. Mień meandruje tu w malowniczym wąwozie, pomiędzy wysoko podmytymi brzegami. To odcinek o górskim temperamencie, z kamienistym dnem, sporymi głazami w rwącym nurcie i kilkoma niewielkimi bystrzami. Dla kajaka dostępny tylko przy podwyższonym poziomie wody. Za rezerwatem rozpoczyna się mało atrakcyjny odcinek rzeki – w Lipnie rzeka przypomina bardziej sztuczny kanał.

Z punktu widzenia kajakarstwa zwałkowego najciekawsze są dwa ostatnie, najbardziej uciążliwe i niedostępne dla kajaków dwuosobowych odcinki Mieni:

  • Od Brzeźna do Wąkola (7 km)
  • Od Wąkola do ujścia – w pobliżu Nowogródka (6 km)

Na przepłynięcie każdego z tych odcinków należy zarezerwować sobie ok 5 godzin. Oba odcinki nadają się do kajakowania praktycznie przez cały rok.

Mień przecina na tych odcinkach obszar chronionego krajobrazu – Nizinę Ciechocińską oraz rezerwat przyrody Bór Wąkole im. Klemensa Kępczyńskiego, chroniący zbiorowisko jałowców porastających wysokie wydmy śródlądowe. Na obu brzegach rzeki rozciągają się gęste kompleksy leśne stanowiące doskonałą ostoję dla łosi, jeleni, saren i dzików. Okolice Brzeźna i Wąkola nazywane są często zagłębiem grzybowym.

Leśny charakter okolicy gwarantuje bardzo dużą ilość techniocznych przeszkód w niezbyt szybkim, ale żywym nurcie. Idealne warunki do zwałkowego treningu dla średnio zaawansowanych i początkujących kajakarzy.

GALERIA – MIEŃ: