Spływy Skrwa

Skrwa Północna (Skrwa Prawa, Płosznica) – prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 114. Źródło w pobliżu wioski Płociczno. Przepływa przez Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i Równinę Urszulewską. Swój bieg kończy w Zalewie Włocławskim (645 km Wisły), tworząc jego największą boczną zatokę. Powierzchnia dorzecza – 1704 km²

Skrwa to jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce. Tajemniczy i bardzo kameralny – bez irytującego tłoku na wodzie. Brak zabytków i znikoma baza turystyczna, za to pod dostatkiem urokliwych krajobrazów. Dla kajaka Skrwa dostępna jest od Jeziora Skrwilno. Trasa urozmaicona, charakter rzeki zmienny. Szlak umiarkowanie łatwy, ale uciążliwy – sporo przenosek, spływalnych (bądź nie) progów i jazów. Dużo zwalonych drzew (przede wszystkim w dolnym odcinku na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego).

Spływ kajakowy Skrwą zajmuje ok. 4 dni. Na weekend polecamy najatrakcyjniejszy i najbardziej wymagający odcinek, wiodący przez Brudzeński Park Krajobrazowy- od Brudzenia Dużego do ujścia w Murzynowie. W Sikorzu zaczyna się kilkukilometrowy – szczególnie malowniczy – leśny przełom. Brzegi porastają stare modrzewie i buki. Kajakarzom przyjdzie zmierzyć się z zatorami drzewnymi, sporymi głazami narzutowymi zalegającymi w korycie rzeki i bystrzami. Obnoszenie przeszkód utrudniają wysokie urwiska. Trudy przeprawy rekompensują fenomenalne krajobrazy i niezmącony spokój.

Skrwa - spływ kajakowy

 

Kilometraż szlaku Skrwy:

  • 103,5 – Jezioro Skrwilno.
  • 103,0 – Wypływ z jeziora (południowo-wschodni kraniec)
  • 102,0 – Skrwilno (most)
  • 99,0 – Ruda (most i zniszczony jaz)
  • 93,0 – Zambrzyca (most)
  • 92,5 – Ujście rzeczki Urszulewki (prawy brzeg) strony.
  • 92,0 – Jaz, mostek, ujście rzeczki Chraponianki (lewy brzeg)
  • 81,0 – Łukomie (dwa mosty, młyn – przenoska lewym brzegiem). We wsi drewniany kościół i drewniany dwór z XIX w.
  • 79,0 – Borowo
  • 77,0 – Most i młyn (przenoska prawą stroną).
  • 74,0 – Babiec (most).
  • 69,5 – Rachocin (most).
  • 67,0 – Studzieniec (zastawka po dawnym młynie – przenoska prawym brzegiem)
  • 66,0 – Most na drodze Sierpc – Lipno. Ujście Sierpienicy, za ujściem młyn – przenoska prawym brzegiem. Park etnograficzny wsi mazowieckiej. Most kolejowy.
  • 64,0 – Mieszczk (mosty kolejowy i drogowy, ruiny drewnianego młyna).
  • 62,0 - Kwaśno (młyn – przenoska lewym brzegiem, obok tartaku miejsce na biwak)
  • 53,0 – Choczeń (grobla i młyn – przenoska pod kładką przez groblę na wysepkę, wodować na prawej odnodze)
  • 50,5 – Malanowo Stare (młyn – przenoska lewym brzegiem, kamienisty stopień, most)
  • 46,0 – Tłuchówko (młyn – przenoska, most)
  • 42,0 – Obręb (most).
  • 38,0 – Cieślin (most)
  • 31,0 – Zdziembórz (most)
  • 27,0 – Bądkowo – Rochny (ruiny drewnianego młyna, most).
  • 24,5 – Brudzeń Duży (ruiny młyna, most).
  • 21,0 – Parzeń (most,).
  • 16,0 – Sikórz (zniszczone jazy młyńskie).
  • 7,0 – Lasotki (młyn)
  • 2,0 – Cierszewo (most, rozlewisko)
  • 0,0 Murzynowo (most u ujścia Skrwy do Wisły w jej 645 km.)